Kouluterveyskysely esillä valtuustossa

Perhon kunnan tunnus keltainen perhonen.

Kunnanvaltuusto kokoontui syyskauden ensimmäiseen istuntoonsa maanantaina koulukeskuksen Perhonsalissa. Asialistalla oli kouluterveyskyselyiden tulokset ja taloussihteerin viran täyttö.

Kyselyyn vastanneet kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset nostivat esille muiden muassa sen, että Perhossa saa apua silloin, kun sitä todella tarvitsee. 84 prosenttia yläkouluikäisistä kertoo, että ei ole osallistunut muiden oppilaiden koulukiusaamiseen. Valtuutettu ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Joanna Vikman muistutti, että Perhossa on mainioita nuoria ja hyvää kerrottavaa paljon. Vikmanin mukaan jokainen vanhempi tietää sen, mikä on oman nuoren kohdalla paras tapa vaikuttaa seuraavan kyselyn tuloksiin. Kyselyssä ilmenee, että 43 prosenttia kyselyyn vastanneista 8. ja 9. luokkien oppilaista ei syö aamupalaa joka arkiaamu.

Kunnanvaltuuston tahtotilana on vahvistaa kouluterveyskyselyssä esille tulleita myönteisiä asioita. Kouluterveyskyselyssä ilmi tulleet haasteet huomioidaan myös tulevassa hyvinvointisuunnitelmassa.

Valtuusto päätti muuttaa taloushallinnon toimistosihteerin nimikkeen taloussihteeriksi. Virka laitetaan hakuun lähipäivinä.

Kyselytunnin aluksi Asko Humalajoki (kesk.) kysyi kunnanhallituksen asettamasta hankintakiellosta ja sen tarkoituksesta. Kunnanjohtaja Lauri Laajala kertoi saaneensa kyselyjä sekä kuntalaisilta että henkilöstöltä. Hankintakiellon taustalla on kunnanhallituksen viime kokouksessaan käsittelemä heinäkuun lopun kuukausiraportti. Hallitus totesi tulojen olevan jäljessä talousarviosta ja menojen ylittyneen hieman. Kunnalla neljä kuukautta aikaa vaikuttaa kuluvan vuoden tilinpäätökseen ja päätti esittää hankintakieltoa. Tämä tarkoittaa sitä, että kunta hankkii ainoastaan välttämättömät käyttötalousmenoihin kuuluvat hankinnat. Laajalan mukaan niin sanottuja tilinpäätösostoja ei tehdä.

Mikko Tamminen (kok.) kysyi puolestaan hulevesimaksuista ja alueesta, jota maksu koskee. Kunnanjohtaja vastasi tuoton olevan 4 950 euroa. Tulot jyvitetään kuun loppuun mennessä. Hulevesilaskutus koskee 198 taloutta kunnan keskustan asemakaava-alueella.