Laajakaistaselvitys-hankkeen nettikysely

Teemme Centria-ammattikorkeakoulun Tutkimus- ja kehityshankkeena puolueetonta selvitystä laajakaistayhteyksien kattavuudesta Keski-Pohjanmaan alueella. Hankkeen toimeksiantajana on Keski-Pohjanmaan liitto.

Taustalla on Laki kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta, jossa on tavoitteena nopeiden laajakaistayhteyksien rakentaminen sellaisilla alueilla, joihin ko. verkkoja ei kaupallisesti todennäköisesti rakenneta.

Toivomme että ohessa linkkinä oleva Laajakaistaselvitys-hankkeemme kysely tavoittaisi mahdollisimman paljon yksityisiä, maatalous- ja muita yrityksiä vastaamaan kyselyyn.

Kyselyssämme selvitämme mm. vastaajien nykyiset nettiyhteydet ja niiden riittävyydet sekä netin käyttötarpeen. Vapaa sana löytyy myös kyselystä.

Kysely on anonyymi.

Kyselymme sulkeutuu 28.2.2023. 

Alla Laajakaistaselvitys-hankkeen nettikyselylinkki yksityisille, maatalous- ja muille yrityksille. Kyselyyn pääset myös oheisella QR-koodilla.

Kyselyyn tästä