LähiAmis Perhossa

LähiAmis on uusi koulutusmalli, jolla yritys voi varmistaa osaavan työvoiman saamisen sekä olemassa oleva henkilöstön osaamisen kehittämisen koulutuksen ja työelämässä oppimisen kautta.

Lisätietoa LähiAmiksesta:

Diaesitys
LähiAmis esittelyvideo
LähiAmis esittely KPEDU