MONIPUOLISTA HARRASTETARJONTAA PERHOLAISILLE LAPSILLE JA NUORILLE

Perhon kunta tarjoaa uudella tavalla entistä kattavamman harrastetarjonnan lapsille ja nuorille. Tarjolla on sekä heti koulupäivän yhteydessä tai jälkeen toteutettavia kerhoja kuin myös alkuillasta eri yhteisöjen kerhoja liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoiminnan parissa. Laajemman tarjonnan mahdollistaa ensimmäisen kerran saatu Harrastamisen Suomen mallin rahoitus AVI:lta. Tavoitteena herättää lasten ja nuorten kiinnostus erilaisiin harrastuksiin ja toimimiseen yhdessä asiantuntevan ohjaajan johdolla. Osallistumisen kynnys toimintaan on mahdollisimman matala. Kerhot ovat maksuttomia.

Harrastustarjonnan suunnittelussa on huomioitu lasten ja nuorten toiveet. Harrastukset lisäävät perholaisten lasten ja nuorten hyvinvointia ja vähentävät syrjäytymistä mahdollistamalla kaikille maksuttoman ja yhteisöllisen harrastamisen.

Hanke aktivoi kulttuurin, nuorison ja liikunnan yhdistystoimijoita yhteistyöhön koulujen kanssa. Harrastuksista saadut virikkeet kannustavat omatoimiseen ja elinikäiseen harrastamiseen.
Osa kerhoista käynnistyy syyskuun alussa – osa loppupuolella. Lisätietoja kerhon ohjaajilta, koulujen rehtoreilta tai vapaa-aikatoimesta. Kerhokalenterista löytyy tietoa kerhojen vetäjien yhteystietoja, ajankohdista sekä kerhopaikoista.

Kerhotarjontaa voidaan joustavasti täydentää erikoiskerhojen sekä retkien osalta esim. kevätlukukaudeksi.

Muistathan ilmoittautua kerhoihin suoraan ohjaajille!

Lisätietoja koulujen kerhotarjonnasta kerhokoordinaattoreilta Annalta (0400-380 689), Janinalta (040-1925 393) tai vapaa-aikatoimesta Petriltä (0400-5289 971).

Yhteistyössä Perhon kunta, Perhon Kiri, Perhon 4 H-yhdistys, Palokuntanuoret ja Perhon seurakunta.