Työkokeilun järjestäminen työpaikalla nuorille

Työkokeilun järjestäminen työpaikalla nuorille (17–29 v.)

Työnantajana voit tarjota nuorille ammatti- ja uravaihtoehtoja pohtivalle henkilölle mahdollisuuden kokeilla työn tekemistä aidossa työympäristössä yrityksessä, yhdistyksessä, kunnalla tai yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Samalla pääset tutustumaan mahdolliseen tulevaan työntekijääsi matalalla kynnyksellä.

Työkokeilu on työllistymistä edistävä palvelu, jonka aikana ammatti- ja uravaihtoehtojaan pohtiva nuori voi hankkia tietoa uravalintojensa tueksi. Työkokeilun aikana nuori tekee työtä oikeassa työympäristössä.

Työkokeilu ei ole työsuhde (työsopimusta ei tehdä), eikä sen ajalta makseta palkkaa. Se ei myöskään kerrytä kokeilijalle vuosilomapäiviä tai eläkettä. Useimmiten työkokeiluun osallistuvalle maksetaan työttömyysturvaa ja kulukorvausta. Työkokeilujaksojen kesto vaihtelee, sillä nuorten tilanteet ja kokeilujen tavoitteet ovat erilaisia.

Työkokeilun avulla voidaan hakea ratkaisua esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa.

  • Työkokeiluun osallistuvalta nuorelta puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa. Työkokeilussa nuori voi selvittää, kiinnostaako ala tai ammatti häntä tai onko jokin tietty ala tai ammatti hänelle sopiva.
  • Työkokeiluun osallistuva on ollut poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai perhevapaan vuoksi. Työkokeilussa hän voi selvittää, onko hänen osaamisensa ajan tasalla.

Työkokeilussa tehdään työkokeilusopimus, jonka kesto on 2 viikosta – 3 kuukauteen. Työkokeilu voi kestää enintään 12 kuukautta, ja nuori voi olla samalla työnantajalla työkokeilussa enintään kuusi kuukautta.

Työkokeilun päivittäinen ja viikoittainen työaika vaihtelevat nuoren tilanteesta riippuen. Usein 2 viikon – 3 kuukauden sopimus on riittävä. Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa ja 4–8 tuntia päivässä. Jos kokeiltavissa tehtävissä tehdään tyypillisesti vuoro- tai viikonlopputyötä, voi työaika sijoittua myös näihin aikoihin.

Työkokeilusta tehdään nuoren ja työnantajan välinen sopimus (lomake), jonka kuntakokeilu vahvistaa.

 

 

Yrittäjä, tulevaisuuden työntekijäsi voi olla askeleen päässä!

Mikäli kiinnostuit työkokeilusta, ota yhteyttä.

 

 

Yhteystiedot

Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilu

Marko Multanen, asiantuntija

029 5056327

marko.multanen@te-toimisto.fi

 

Etsivä nuorisotyöntekijä / Perhon kunta

Elina Huttunen
Kunnanviraston yläkerta (Keskustie 2, 69950 PERHO)
elina.huttunen@perho.com
Puh. 040 162 2362
Facebook: Etsivä Nuorisotyöntekijä Perho
Instagram: @etsiva_elina
SnapChat: Etsiva Elina Perho

KOSEK-Kokkolanseudun Kehitys Oy

Yrityskehittäjä, Perhon kunta

Anne Koskinen

anne.koskinen@kosek.fi

044 780 9241